Lid worden van AV Startbaan

Proeftraining volgen

Om te kijken of je lid wil worden van AV Startbaan mag je eerst vijf keer gratis meetrainen met een groep om te kijken of het aan de verwachtingen voldoet. Kijk voor een proeftraining bij Sporten bij Startbaan of vraag direct een proeftraining aan:

   •   proeftraining pupillen (t/m 11 jaar)
   •   proeftraining junioren (vanaf 12 jaar)

Lid worden van AV Startbaan

Als je lid wilt worden van AV Startbaan (na het volgen van een proeftraining), kan je je aanmelden door gebruik te maken van het online inschrijfformulier.
Na aanmelding ontvang je als bevestiging een email en neemt de ledenadministratie zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uitleg inschrijfformulier

 • Kies bij Activiteit > Atletiek > Categorie het lidmaatschapstype dat voor jou van toepassing is.
  • Wedstrijd: Lidmaatschap met wedstrijdlicentie (voor pupillen en junioren verplicht)
  • Recreant: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie (alleen keuze voor senioren en masters)
  • Lange afstandsgroep (W): Lidmaatschap van de Lange afstandsgroep met wedstrijdlicentie
  • Lange afstandsgroep (R): Lidmaatschap van de Lange afstandsgroep zonder wedstrijdlicentie
  • Framerunner: Lidmaatschap van de Framerunnergroep
  • Wandelaar: Lidmaatschap van de Wandelgroep
  • Overig: Lidmaatschap voor bijzondere leden (bijvoorbeeld trainers of vrijwilligers zoals niet-trainende juryleden)
  • Lid 3 maanden: Lidmaatschap voor 3 maanden
 • Atletiekunienummer:  alleen invullen indien het een overschrijving betreft van een andere atletiekvereniging naar AV Startbaan.
 • Om in aanmerking te komen voor het speciale studententarief dienen voltijds studenten jaarlijks voor 1 januari een bewijs van hun studeren aan de ledenadministratie te verstrekken. Het lagere tarief geldt dan voor het gehele jaar dat daarop volgt. Bij aanvraag van het studententarief gedurende het jaar gaat het lagere tarief in met ingang van het eerstvolgende kwartaal.
 • Atleten die al volwaardig lid zijn bij een andere atletiekvereniging kunnen bij AV Startbaan trainen tegen een sterk gereduceerd tarief (gastlidmaatschap).
 • Een lidmaatschap voor 3 maanden gaat in op de 1e van de maand. Meerdere korte lidmaatschappen na elkaar zijn toegestaan, doch tot uiterlijk 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Korte lidmaatschappen zijn niet mogelijk bij de jeugd.
 • De contributie (vereniging en bond) en eventueel de wedstrijdlicentie wordt met automatische incasso geïnd.
 • AV Startbaan heeft jouw (of bij minderjarige leden van de ouders) toestemming nodig voor het automatisch incasseren van de contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.