Het Krachthonk

AV Startbaan beschikt over een mooie, uitgebreide krachtruimte met veel verschillende fitnessapparaten. Krachttraining doe je nooit alleen. Je bent minstens met zijn tweeën om elkaar te helpen of om, in geval van nood, hulp te kunnen inroepen. Krachttraining doe je in overleg met je trainer. Je trainer weet welk programma het beste aansluit op jouw reguliere trainingsprogramma. Je houden aan de gebruiksregels is verplicht.

Gebruiksregels* Het Krachthonk (TC-besluit 22 november 2023)

1. Toegang tot Het Krachthonk alleen voor Startbaanleden vanaf 16 jaar en met een geldig lidmaatschap. Groepen op het rooster hebben voorrang. 

2. Train nooit alleen. Overleg altijd eerst met je trainer voordat je krachttraining gaat doen en laat je trainer het programma ontwerpen.

3. Gedraag je gedisciplineerd: Controleer materiaal voor gebruik, gebruik een handdoek, ruim het materiaal altijd netjes op. En hou het veilig en fijn voor elkaar. Hou bijvoorbeeld je shirt aan.

4. Zorg voor het verlaten het krachthonk dat de ramen gesloten zijn, de muziek is uitgeschakeld en de lichten uit zijn.

5. Waar de regels niet voorzien, bij twijfel en voor het maken van uitzonderingen, beslist de Trainingscommissie. Overtreding leidt tot tijdelijke of permanente ontzegging van het krachthonk.

Train veilig, spreek elkaar aan

Schade of vermissing melden, of heb je een vraag? Mail naar tc@avstartbaan.nl 

*Deze gebruiksregels zijn een samenvatting van het Besluit Reglement Krachthonk, wat je via downloads kunt raadplegen

Downloads: