Vertrouwenscontactpersonen en protocol ongewenst gedrag

Een sportvereniging als AV Startbaan staat midden in de samenleving. Daar waar in deze samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag kunnen voorkomen is dit voor onze vereniging niet veel anders. Deze ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende situaties en emoties zorgen. Vandaar dat ook AV Startbaan ervoor heeft gekozen vertrouwenscontactpersonen aan te stellen zijnde de plek waar:

 1. al deze situaties/emoties vertrouwelijk besproken kunnen worden en;
 2. van waaruit initiatieven verwacht kunnen worden richting (de leden van) de vereniging om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk deze gedragingen tot oplossing te brengen/ te doen stoppen c.q. een preventiebeleid te ontwikkelen.

 

Vertrouwenscontactpersonen bij AV Startbaan
Bij AV Startbaan zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld, dit zijn

Edmond Pasman

Mail direct of naar e.pasman51@gmail.com
Telefoon: 06-12413107

Margot Gorter

Mail direct of naar gortermargot@gmail.com
Telefoon: 06-46616284

Definitie van Ongewenst Gedrag
Onder ongewenst gedrag verstaan wij diverse vormen van intimidatie en bedreiging:

 1. Pesten:  Pesten kan op diverse manieren plaatsvinden en heeft doorgaans een grote en destructieve invloed op degene die gepest wordt.
 2. Pesten kan gaan over lichaamsbouw, pesten over prestaties/opleiding, bepaalde kinderen isoleren, roddelen, belemmeren in de sportuitoefening etc.
 3. Verbale agressie:  Denk hierbij aan schelden, intimiderende opmerkingen, agressief reageren, dreigende taal etc.
 4. Agressie en geweld:  Allerlei direct fysieke vormen van agressie en geweld zoals schoppen, slaan, spugen, bijten, vastgrijpen, intimideren e.d.
 5. Seksuele intimidatie:  Het maken van seksuele toespelingen, ongewenste aanrakingen, het betreden van de kleedkamer van de andere sekse, poging tot aanranding of verkrachting.
 6. Discriminatie:  vanwege huidskleur en/of afkomst, godsdienst, lichamelijke e/o geestelijke beperking, geaardheid.

Ongewenste gedrag verziekt de sportsfeer en kan zich op alle niveaus afspelen:

 • Tussen atleten onderling.
 • Tussen train(st)er en atleet/atleten visa versa.
 • Tussen ouders en vereniging/trainers en visa versa.
 • Tussen ouders onderling.

Ongewenst gedrag als bovenomschreven is altijd een vorm van intimidatie waarbij de ene partij zich op een destructieve en schadelijke wijze gedraagt ten opzichte van de andere partij. 
In het bijzonder daar waar het de omgang tussen ouderen en jongeren betreft is er ook sprake van een ongelijke machtsverhouding en kan er sprake zijn van machtsmisbruik.

Het ongewenst gedrag kan plaatsvinden:

 • Binnen de grenzen van de club (terrein, wedstrijden; trainingsweekenden);
 • Via allerlei communicatiemiddelen zoals telefoon, internet, sociale media;

Beide situaties kunnen tot een melding leiden.

Downloads: