Opzeggen lidmaatschap

Ons seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wilt u het lidmaatschap voor het volgende jaar opzeggen dan dient dit te gebeuren voor 1 november.

Opzegging van het lidmaatschap is een persoonlijke verantwoordelijkheid en moet altijd per e-mail worden ingediend bij de ledenadministratie.

Opzeggen via derden, zoals trainers, coaches, leiders, e.d. wordt niet geaccepteerd !
Van onze ledenadministratie ontvangt u binnen 30 werkdagen een bevestiging van uw opzegging.