Sportprijs Amsterdamse pluim

Op 29 juni werd AVStartbaan bezocht door de visitatiecommissie van de Sportprijs Amsterdamse Pluim.  

Zie deze link  voor een verslag van dit bezoek.

 

Nieuws Overzicht