Vrijwilligers

AV Startbaan is op zoek naar vrijwilligers!

De organisatie van Atletiekvereniging Startbaan doet een grote stap richting het organiseren van de vrijwilligerskwestie. Atletiek is een mooie sport en om dit te behouden zijn wij afhankelijk van de volgende factoren:

 • Leden,
 • Accommodatie en
 • Vrijwilligers

Het begint onderaan de ladder en dat betekent dat wij in het klein beginnen. AV Startbaan organiseert vrijwilligersbijeenkomsten voor geïnteresseerden. De vrijwilligers-coördinator organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst (bekijk de website of Facebookpagina voor data). Wij vragen jullie om hier bij te zijn en interesse te tonen om onze mooie club te steunen in de organisatie. De organisatie is te afhankelijk van een aantal personen die zich keihard inzetten om de motor draaiende te houden.

Aanmelden als vrijwilliger bij AV Startbaan

Je kan je aanmelden door een email te sturen aan: info@avstartbaan.nl. Vermeld bij je aanmelding wat je graag zou willen doen bij AV Startbaan.

Voor de volgende functies zoeken wij vrijwilligers Clusterfuncties

 • Coördinator Atletiek Bedrijf
 • Coördinator Leden Bedrijf
 • Coördinator Facilitair bedrijf
 • Coördinator PR & Communicatie
 • Coördinator Vrijwilligers

Bestuur

 • Algemeen bestuurslid

Commisisies

 • Voorzitter Technische Commissie
  De voorzitter van de TC is de drijvende kracht voor het neerzetten en scherp houden van het meerjaren Technische beleid. Er zijn voldoende uitdagingen in de TC met als belangrijkste punt versterking van het aantal trainers.
 • Lid Advertentie en Sponsor Commissie
  Het is eigenlijk raar dat een vereniging als AV Startbaan, met ruim 400 leden, zo een mooie accommodatie en die een maatschappelijke rol vervult in een Gemeente als Amstelveen, niet of nauwelijks sponsors heeft. Voor veel verenigingen is sponsoring een belangrijke inkomstenbron die plannen en ambities mogelijk maakt.
  Welk commercieel lid ziet zichzelf in staat om sponsoring op te zetten en hier een goede basis te leggen voor de komende jaren?
 • Lid Commissie Ledenwerving
  De laatste jaren zien we een groei van het aantal pupillen, maar andere categorieën nemen af. Hoe zorgen we dat ook junioren en senioren lid worden/blijven? Heb je hier ideeën bij en wil je hier met anderen de schouders onder zetten? Meld je dan aan bij het bestuur.

Algemene vrijwilligers

Startbaan organiseert diverse wedstrijden zoals NEK Estafette, Midzomernachtcross. Tijdens deze wedstrijden zijn er vele vrijwilligers nodig om deze wedstrijden tot een succes te maken. Er zijn altijd mensen nodig om achter de bar te helpen, helpen met jureren of het begeleiden van teams bij uitwedstrijden.