Contributie

Contributie 2018

    Contributie Licentie * Totaal
Mini Mini Pupillen   4 en 5 jaar € 99,00 incl € 99,00
Minipupillen  6 jaar of geboren in 2011 € 195,00 incl € 195,00
Pupillen Geboren in 2007-2010 € 204,00 incl € 204,00
Junioren CD Geboren in 2003-2006 € 243,00 incl € 243,00
Junioren AB Geboren in 1999-2002 € 228,70 € 14,30 € 243,00
Senioren/ Masters Geboren in 1998 en eerder € 254,15 € 22,85 € 277,00
65 jaar en ouder Op 1 januari 2018 65 jaar of ouder € 204,15 € 22,85 € 227,00
Studenten Op vertoon van hun studentenkaart € 204,15 € 22,85 € 227,00
Lange Afstands leden Geboren in 1998 en eerder € 254,15 € 22,85 € 277,00
Trainingslid Volwaardig lid bij een andere vereniging € 123,00 n.v.t.  
Kortlopend lidmaatschap** Drie maanden ingaande eerste van de maand € 78,00 n.v.t.  
Racerunning   € 78,00    
Wandelen Geboren in 1998 en eerder € 65,00    

Opmerkingen

* De contributie voor Pupillen en Junioren CD zijn inclusief licentiekosten.
* Licentiekosten moeten apart door de atleet betaald worden om mee te kunnen doen aan officiële atletiekunie wedstrijden.
** Kort lidmaatschap kan niet ingaan in november of december.
** Meerdere korte lidmaatschappen na elkaar zijn toegestaan.

Automatische incasso

De contributie kan alleen worden voldaan door middel van automatische incasso. De toestemming voor machtiging is opgenomen in het aanmeldingsformulier.

Kinderkorting

Zijn meerdere kinderen uit een gezin lid, dan geldt voor één of meerdere van hen een speciale kinderkorting. Op de contributie wordt dan een korting gegeven aan kinderen (alleen junioren en pupillen) op één woonadres, te weten:
- het oudste kind: geen korting;
- het op één na oudste kind: 30% korting;
- de daarop volgende kinderen: 50% korting.

Administratiekosten

Bij inschrijving als lid worden eenmalig administratiekosten (€ 14,00) in rekening gebracht, met uitzondering van het kort lidmaatschap.

Downloads: