Lid worden van AV Startbaan

Als je lid wilt worden van AV Startbaan, kan je je aanmelden door gebruik te maken van het online inschrijfformulier.
Na aanmelding ontvang je als bevestiging een email en neemt de ledenadministratie zo spoedig mogelijk contact met je op. De gewenste vorm van het lidmaatschap is aan te geven op het inschrijfformulier.

Wil je eerst een vrijblijvende proeftraining volgen. Kijk voor een proeftraining bij Sporten bij Startbaan.

Uitleg inschrijfformulier

 • Kies bij Activiteit > Atletiek > Categorie het lidmaatschapstype dat voor jou van toepassing is.
  • Wedstrijd: Lidmaatschap met wedstrijdlicentie (voor pupillen en junioren verplicht)
  • Recreant: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie (alleen keuze voor senioren en masters)
  • Lange afstandsgroep (W): Lidmaatschap van de Lange afstandsgroep met wedstrijdlicentie
  • Lange afstandsgroep (R): Lidmaatschap van de Lange afstandsgroep zonder wedstrijdlicentie
  • Racerunner: Lidmaatschap van de Racerunnergroep
  • Wandelaar: Lidmaatschap van de Wandelgroep
  • Overig: Lidmaatschap voor bijzondere leden (bijvoorbeeld trainers of vrijwiligers zoals niet-trainende juryleden)
 • Atletiekunienummer:  alleen invullen indien het een overschrijving betreft van een andere atletiekvereniging naar AV Startbaan.
 • De allerkleinsten onder de leden noemen we bij AV Startbaan de mini-mini´s. Deze kinderen van vier en vijf jaar oud kunnen bij de vereniging één keer per week een speelse vorm van atletiektraining krijgen. Daarvoor betalen zij een gereduceerd tarief.
 • Vanaf 1 november in het jaar dat je 6 jaar wordt, mag je aan wedstrijden mee doen en is een wedstrijdlicentie verplicht.
 • Om in aanmerking te komen voor het speciale studententarief dienen voltijds studenten jaarlijks voor 1 januari een bewijs van hun studeren aan de ledenadministratie te verstrekken. Het lagere tarief geldt dan voor het gehele jaar dat daarop volgt. Bij aanvraag van het studententarief gedurende het jaar gaat het lagere tarief in met ingang van het eerstvolgende kwartaal.
 • Atleten die al volwaardig lid zijn bij een andere atletiekvereniging kunnen bij AV Startbaan trainen tegen een sterk gereduceerd tarief (gastlidmaatschap).
 • Een lidmaatschap voor 3 maanden gaat in op de 1e van de maand. Meerdere korte lidmaatschappen na elkaar zijn toegestaan, doch tot uiterlijk 1 oktober van het lopende kalenderjaar.
 • Contributie bestaat uit een bedrag per jaar voor de vereniging (= clubcontributie) plus een verplichte jaarlijkse bijdrage voor het bondslidmaatschap van de Atletiekunie. Zie de pagina 'Contributie'.
 • De contributie (vereniging en bond) en eventueel de wedstrijdlicentie wordt met automatische incasso geïnd.
 • AV Startbaan heeft jouw (of bij minderjarige leden van de ouders) toestemming nodig voor het automatisch incasseren van de contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.