Contributie

Contributie 2024

    Contributie Licentie *
Mini-mini pupillen   4 en 5 jaar € 125,00 incl
Pupillen Geboren in 2013-2017 en 6-jarigen € 249,00 incl
Junioren Geboren in 2005-2012 € 297,00 incl
Senioren / Masters Geboren in 2004 en eerder € 310,00 € 27,00
Kort lidmaatschap** Drie maanden ingaande 1e van de maand €96,00 n.v.t.
Framerunning        €96,00 n.v.t.
Wandelen        €80,00 n.v.t.

Opmerkingen

  • Contributie bestaat uit een bedrag per jaar voor de vereniging (= clubcontributie) plus een verplichte jaarlijkse bijdrage voor het bondslidmaatschap van de Atletiekunie.
  • Leden die gedurende het jaar lid worden betalen een bedrag naar rato van de clubcontributie.
  • De contributie voor Pupillen en Junioren is inclusief licentiekosten
  • De contributie voor Senioren en Masters is exclusief licentiekosten.  Deze zullen dan apart door de atleet betaald worden om mee te kunnen doen aan wedstrijden.
  • Meerdere korte lidmaatschappen na elkaar zijn toegestaan, doch tot uiterlijk 1 oktober van  het lopende kalenderjaar.
  • Kortlopend lidmaatschap kan niet door pupillen worden afgesloten en is altijd zonder wedstrijdlicentie..

Automatische incassoDe contributie kan alleen worden voldaan door middel van automatische incasso. De contributie wordt in 2 termijnen geïncasseerd. De toestemming voor machtiging is opgenomen in het aanmeldingsformulier.

GezinskortingOp de contributie wordt een korting gegeven voor de junioren- en pupillenleden die op één adres wonen, te weten:

-  het meest betalende lid: geen korting.
-  het op één na meest betalende lid: 30% korting.
-  de daarop volgende gezinsleden: 50% korting.

Kortingsregelingen

  • Studenten ontvangen een korting van 30% op de contributie.
  • Atleten die al volwaardig lid zijn bij een andere atletiekvereniging ontvangen een korting van 50% (gastlidmaatschap)  
  • 65+ leden ontvangen een korting van €50,-.

AdministratiekostenBij inschrijving als lid worden altijd eenmalig administratiekosten van € 17,50 in rekening gebracht.

Teruggave van contributieBij zwangerschap, langdurige ziekte of een blessure kan een lid een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de penningmeester. Bij een periode van tenminste drie maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie aan het einde van het seizoen naar evenredigheid, tot een maximum van 50%, terugbetaald op de bankrekening. Een en ander is uitsluitend mogelijk op basis van beoordeling door de penningmeester.
Verzoeken om teruggave van contributie in verband met opzeggen lidmaatschap, vakantie, stage en andere redenen van afwezigheid vallen niet onder deze regeling en worden niet gehonoreerd.

Downloads: