Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Komt U in aanmerking voor studentenkorting?
Komt U in aanmerking voor een gastlidmaatschap?
Hoe heeft U kennis gemaakt met AV Startbaan?
 
Vrijwilligerswerk
Een vereniging als AV Startbaan kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.
Ons uitgangspunt is dat ieder lid of ouder van een jeugdlid bijdraagt aan het voortbestaan van de vereninging door het doen van vrijwilligerswerk
Voor welke activiteit mogen wij U benaderen?
Achter de bar
Assitentie bij wedstrijden en/of jureren
Bestuursfunctie of organisatie van evenementen
Commissiewerk (o.a. wedstrijd, jeugd of clubhuiscommissie)
Klusdagen
Andere activiteiten ? Geef aan wat voor
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik AV Startbaan om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking