Krachttraining

AV Startbaan beschikt over een mooie, uitgebreide krachtruimte met diverse fitness-apparaten. Krachttraining doe je nooit alleen, je bent minstens met twee om elkaar te kunnen helpen of om, in geval van nood, hulp te kunnen inroepen. Krachttraining doe je in principe in overleg met je trainer/ster. Deze weet welk programma je aankan en wat de beste oefeningen voor jou zijn. In overleg met hen worden ook de (individuele) trainingsmomenten vastgesteld. Er is een reglement voor het gebruik van het krachthonk dat je hieronder kunt lezen.

Reglement voor het gebruik van de krachtruimte Wie mogen van de krachtruimte gebruik maken

 1. Het krachthonk mag gebruikt worden door:
  • juniorleden (minimaal B-junior) en onervaren senioren van AV Startbaan onder begeleiding van een trainer;
  • ervaren seniorleden met toestemming van een AB-junioren- of seniorentrainer of de TC;
  • groepen waaraan het bestuur toestemming heeft verleend.
 2. De atleten die van het krachthonk gebruik maken mogen alleen trainen op een door de trainer geautoriseerd schema. Ervaren senioren kunnen na toestemming van een AB-junioren- of seniorentrainer of de TC op eigen schema trainen.
 3. Atleten mogen nooit alleen trainen. Ze moeten minimaal met z’n tweeën zijn.
 4. Atleten mogen alleen krachttraining doen als ook de reguliere baantrainingen worden gevolgd. Uitzonderingen op deze regel worden door de TC bepaald (bijvoorbeeld in geval van revalidatietraining).

Gebruik van de krachtruimte

 1. Controleer voordat je aan de training begint het materiaal op deugdelijkheid en ruim voor dat je naar het volgende toestel gaat, het gebruikte materiaal deugdelijk op.
 2. Het gebruik van een handdoek op de toestellen is verplicht.
 3. Betreding van het krachthonk is alleen toegestaan met schoon schoeisel (bij voorkeur speciale indoorschoenen).
 4. In het krachthonk moeten de atleten zich gedisciplineerd gedragen.
 5. De vluchtwegen (zoals het looppad) en de nooduitgang moeten worden vrijgehouden.
 6. De laatste die het krachthonk verlaat zorgt er voor en/of controleert dat:
  • de gewichten, schijven etc. zijn opgeruimd;
  • de muziek is uitgeschakeld;
  • de ramen gesloten zijn;
  • het licht uit is;
  • het krachthonk wordt afgesloten.
 7. Schade of vermissing moet onmiddellijk worden gemeld aan de TC.

Overtreding van het reglement
Atleten/gebruikers die het reglement overtreden kan de toegang tot het krachthonk worden ontzegd.

Rooster krachtruimte

Dag Tijd Groep Opmerking
maandag 17:00-19:15 Lisanne en Erwin  
  20:00-21:30 Jan Werpen
dinsdag geen vaste tijd Erwin  
  17:00-18:30 Nicky  
  18.00-19.00    Jordy    Polshoog
  19.00 - 21.00    Victor    Meerkamp
woensdag 17.00-19.30    Victor    Meerkamp
donderdag 17:00-18:30 Nicky  
  18:00-19:30 Lisanne en Erwin  
  19:00-21:30 Jan    Werpen
vrijdag 16:00-18:30 Victor    Meerkamp
zaterdag 09:30-11:30 Lisanne en Erwin  
  14:00-15:30 Nicky  
zondag    09.00-12.00    Victor    Meerkamp