Corona maatregelen (update 24 dec)

Update 24 december:
Trainingen pupillen gaan door volgens een aangepast rooster. Zie trainingstijden pupillen.
Junioren: informeer bij je trainer.
Voor 18 jaar en ouder: geen training.


Update 6 december

Beste Startbaners,

We snappen dat velen van jullie zich afvragen hoe het zit met de trainingen. Wij hebben de afgelopen week niet stil gezeten maar zorgvuldig afgewogen of we trainingen willen en kunnen verzorgen. Een korte toelichting.

Vorige weekend hebben we jullie naar aanleiding van de persconferentie waarin de avondlockdown werd ingesteld bericht dat bestuur en TC inventariseren wat de mogelijkheden tot trainen op woensdagmiddag en in weekend zijn. Na dit bericht hebben we met elkaar besproken of we als AV Startbaan wel trainingen willen aanbieden tijdens de avondlockdown. Voor beide standpunten zijn namelijk valide argumenten aan te dragen. Belangrijk argument vóór trainingen is het belang van bewegen. Belangrijk argument tegen is om te handelen in overeenstemming met het doel van de regels, namelijk contactmomenten verminderen. Een aantal trainers heeft aangegeven om die reden geen training te zullen geven. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal trainers die juist heel graag trainingen willen en kunnen verzorgen. Bovendien zagen we om ons heen veel sportverenigingen (atletiek en andere sporten) die trainingsschema’s omgooiden om zo veel mogelijk sporters de gelegenheid te bieden om te trainen voor 17:00 uur. We hebben de atletiekunie om raad gevraagd en die geeft aan bewegen belangrijk te vinden en er voorstander van te zijn om te proberen om trainingen aan te bieden. Ze begrijpen het ook als dat niet kan. Daarop is bij de trainers geïnventariseerd wat zij willen en kunnen. Daar tussendoor kwam dat de Tweede Kamer woensdag debatteerde over de vraag of sport niet toch tot 20:00 zou mogen. Diverse oppositiepartijen vinden dat dit moet kunnen maar er kwam geen meerderheid voor.

Lang verhaal kort, het komt erop neer dat we uiteindelijk hebben besloten dat we tijdens de avondlockdown die duurt tot 19 december 2021 trainingen zullen aanbieden aan de meeste groepen: daarbij is belangrijk om aan te geven dat dit geheel op basis van vrijwilligheid is, zowel voor de trainers als voor de atleten die getraind worden. Dit betekent dat wij een volledig nieuw trainingsschema moesten opstellen omdat in normale omstandigheden onze trainingen juist starten om 17:00 uur of later en we nu trainingen gaan aanbieden op dagen waarop we nooit trainen, namelijk op woensdag, zaterdag en zondag. Het lukt helaas niet om iedereen (evenveel) training aan te bieden. Daarvoor vragen we jullie begrip. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. Wij bereiden ons nu al voor op de situatie na 19 december 2021.
 
Wat het voorgaande concreet betekent:

Voor de pupillen en CD-junioren zie hieronder.
Voor de AB-junioren en de senioren lukt het ons helaas nog niet om training te bieden tijdens deze avondlockdown. Er zijn geen trainers voor. We hopen dat in de loop van deze week nog wel te kunnen regelen. De atleten van deze groepen ontvangen dan apart bericht.
 

Pupillen

Op woensdag zijn er trainingen van 45 minuten. De vroegste training start om 14:00 uur. Dit zal niet voor alle kinderen mogelijk zijn, bijvoorbeeld ingeval van een continurooster van vijf gelijke schooldagen. Hier valt helaas niets aan te veranderen.
Op zaterdag en zondag zijn er trainingen van 60 minuten. We hebben normaal gesproken zoveel pupillen dat zij over meerdere dagen van de week verspreid zijn. Om gemakkelijk een splitsing te maken, zijn de trainingen in het weekend verdeeld tussen jongens en meisjes. Dit is niet wat we in reguliere omstandigheden wenselijk vinden (juist gemengde groepen hebben de voorkeur), maar in de huidige situatie is een verdeling van jongens en meisjes de snelste en best werkbare manier om groepen te splitsen. We hopen dat we hier zo snel mogelijk van af kunnen.

CD-junioren

Voor de wedstrijdgroepen van de CD’s zijn er trainingen op zaterdag van 1 of 1,5 uur. Voor de algemene groepen 1 uur.

Schema

Woensdag 8 en 15 december alleen pupillen, jongens en meisjes gemengd

14:00-14:45 Mini’s
14:45-15:30 C’s
15:30-16:15 B’s
16:15-17:00 A1
16:15-17:00 A2

Zaterdag 11 en 18 december

10:00-11:00 Mini-mini’s
10:00-11:30 D wedstrijd junioren
11:00-12:00 MPC
12:00-13:00 C wedstrijd junioren
13:00-14:00 JPC
14:00-15:00 JPA1
14:00-15:00 D algemeen junioren
15:00-16:00 MPA1
16:00-17:00 C algemeen junioren

Zondag 12 en 19 december

13:00-14:00 MPB
14:00-15:00 JPB
15:00-16:00 MPA2
16:00-17:00 JPA2

Verder

Er zijn daarnaast nog diverse kleinere trainingsgroepjes. De betreffende trainers kunnen naar keuze in overleg met hun atleten trainen. Er is eigenlijk altijd wel voldoende ruimte: gun elkaar deze ook.
Lex zal de kantine zo vaak als mogelijk is openen op de in het hiervoor opgenomen trainingstijden.

Tot slot maken we jullie nog maar eens attent op de geldende maatregelen voor sportverenigingen:

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan ons complex.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Leef de maatregelen goed na want dat draagt bij aan het doel dat het gewone sportleven zo snel mogelijk kan terugkeren.

 • Tussen 17:00 uur en 05:00 uur is ons complex gesloten: er mag dan niet getraind worden en wedstrijden zijn niet toegestaan. Er is ook geen enkele andere activiteit dan sporten toegestaan zoals vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Individueel sporten in de openbare ruimte is na 17:00 uur toegestaan.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal vier personen (exclusief trainer) en op 1,5 meter afstand. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan.

Houd 1,5 meter afstand van elkaar:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en tot jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • In ruimten waar een coronatoegangsbewijs verplicht is geldt ook de 1,5 meter afstand.
 • In ruimten waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht tijdens het sporten als dit de normale sportbeoefening in de weg staat.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Bij baan- of looptrainingen (buiten) hoeven atleten geen coronatoegangsbewijs (ctb) te tonen.
 • Voor het betreden van binnenruimtes (zoals kantine, kleedkamer, toilet, krachthonk of bestuurskamer) is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht om een ctb met identificatiebewijs te tonen. 
 • Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn volgens de wet generiek uitgezonderd van de ctb-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, juryleden, barvrijwilligers en deelnemers aan een trainers- of juryopleiding. Deze uitzondering geldt alleen voor de periode dat zij “in functie” zijn. Daarbuiten geldt de ctb- plicht wel.
 • Atleten die klaar zijn met hun training worden daarna bezoekers (publiek) en moeten vanuit die hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten.

Voor een volledig overzicht van alle maatregelen verwijzen wij naar de website van de atletiekunie en de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de trainingscommissie van AV Startbaan

 

Nieuws Overzicht