Pupillen mogen vaker trainen vanaf 18 mei!

Goed nieuws! We hopen vanaf 18 mei twee atletiektrainingen per week te kunnen bieden voor de pupillen (geboortejaar 2009 en later). Hier vindt u alle informatie. Om de extra trainingen mogelijk te maken, zijn we nog wel op zoek naar hulpouders (zie hieronder). Als we onvoldoende hulpouders hebben, blijft de trainingsfrequentie één keer week (dan volgt er voor 18 mei een nieuw bericht).

TrainingsroosterVanaf maandag 18 mei zijn er voor de pupillen vanaf 6 jaar twee trainingen per week conform het schema in de bijlage (fase 2). Tot en met vrijdag 15 mei trainen we volgens het oude schema (fase 1).

Sommige groepen trainen op andere dagen dan voorheen. We begrijpen dat het nieuwe schema niet voor iedereen ideaal is. We vragen uw begrip voor de situatie. We streven er naar om op termijn alle trainingen als vanouds op maandag en vrijdag te plannen, maar we zijn hierbij afhankelijk van onder andere de beschikbaarheid van de trainers en de regels vanuit de overheid en het RIVM over drukte en spreiding van trainingstijden.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en 2e Pinksterdag (maandag 1 juni) is er gewoon training, mits er voldoende hulpouders zijn.

GroepsindelingDe groepsindeling is ongewijzigd. Heeft u bezwaar tegen de huidige groepsindeling? Geef uw wens voor een andere groep dan door. We kunnen niet beloven dat een wijziging direct mogelijk is, maar we houden in ieder geval een wensenlijst bij voor eventuele toekomstige wijzigingen.  

VerzamellocatiesDe verzamellocaties zijn ongewijzigd en vindt u voor de zekerheid nogmaals in de bijlage.  

Halen en brengenHet uitgangspunt is niet veranderd: auto’s tot de afzetting, fietsen bij het HWC en ouders niet op het terrein. Wachten kan bij de auto of rondom de parkeerplaats (niet op de wielrenbaan). Onderdeel van ons plan richting de Gemeente was het afzetten van een gedeelte van de parkeerplaats met hekken zodat een veilige autovrije zone zou ontstaan. Helaas hebben we de hekken niet gekregen. Met pylonen en parkeerwachten trachten we nu een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Dit houden we de komende tijd zo, maar we blijven in overleg met de Gemeente en omliggende verenigingen om het haal- en brengproces zo soepel en veilig mogelijk te organiseren.

AanwezigheidWe hopen alle pupillen vanaf 18 mei twee keer per week op de atletiekbaan te zien. Kan uw kind structureel maar één keer per week? Dan stellen we het op prijs als u dat aan ons doorgeeft. We mogen nieuwe leden namelijk alleen toelaten als er plek is in de groepen. Het is zonde om een wachtlijst te starten als we van tevoren weten dat sommige plekken niet gebruikt worden. 

Regels rondom ziekteNog altijd geldt: wie ziek is of ziekteverschijnsel heeft zoals koorts, keelpijn, verkoudheid of hoesten blijft thuis. Indien deze verschijnselen zich tijdens de training manifesteren, wordt u gebeld met het verzoek om uw kind(eren) direct op te halen. 

HulpoudersWe zijn verplicht om tijdens trainingen een aantal functionarissen aan te stellen (wellicht dat meerdere functies door dezelfde persoon uitgevoerd kunnen worden):

- Een toezichthouder die zorgt dat alle regels worden nageleefd. Denk aan het verbod om als ouder het atletiekterrein te betreden.
- Een schoonmaker die zorgt dat alle deurklinken en kranen na ieder toiletbezoek afgenomen worden. Deze persoon ziet er tevens op toe dat er maximaal 1 atleet tegelijk in de toiletruimte is.
- Een schoonmaker die zorgt dat het materiaal direct na gebruik wordt gereinigd.
- Een parkeerwachter die toeziet op een vlotte en veilige doorstroming van verkeer op en rond het parkeerterrein.

Zonder deze functionarissen mogen we niet trainen. We zijn daarom met spoed op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met bovenstaande taken, in het bijzonder op dinsdag en donderdag. Kunt u helpen? Laat het weten aan Erik Buuts. Geef daarbij aan:

-Op welke dag(en) u beschikbaar bent
-Wanneer u beschikbaar bent (minimaal één uur tussen 16:30 en 19:00 uur)
-Welke taak uw voorkeur heeft

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Nieuwe ledenWe hebben beperkt plek voor nieuwe leden vanaf 6 jaar. Mail voor de mogelijkheden naar pupillen@avstartbaan.nl en vermeld naam, geboortedatum en telefoonnummer.

Meer informatie?Mail ons! Of kijk bij het eerder nieuwsbericht: https://www.avstartbaan.nl/index.php?page=275&sid=2

Downloads:

Nieuws Overzicht