Pupillentrainingen starten 1 mei!

Goed nieuws! We mogen 1 mei starten met trainingen voor de pupillen (geboren in 2009 en later). Voorwaarde is dat we voldoende hulp van vrijwilligers hebben (zie ‘hulpouders’). Er zijn aanpassingen in de trainingstijden, trainingsinhoud en voorzieningen. Hier leest u hoe de pupillentrainingen vanaf 1 mei worden vormgegeven. Informatie over de junioren (geboortejaren 2001 tot en met 2008) volgt later. We hopen hun trainingen een week na de pupillen te starten.

Ingangsdatum
Alle informatie geldt vanaf 1 mei. Tot en met 30 april is het complex van AV Startbaan gesloten. De trainingen worden hervat voor alle pupillen met uitzondering van mini-mini’s (4- en 5-jarigen). Binnen de gestelde richtlijnen is het niet mogelijk om voor deze groep een vertrouwde en veilige trainingsomgeving te creëren.

Groepsgrootte
Om de regels van de rijksoverheid, de gemeente en het RIVM te kunnen waarborgen, vinden de trainingen plaats in vaste groepen van maximaal 15 pupillen. De trainingstijden zijn aangepast (zie groepsindeling). Er is zo min mogelijk overlap in de start- en eindtijden van de trainingen.

Gang van zaken tijdens de training
We doen nog altijd afwisselend alle atletiekonderdelen, maar wel volgens een schema waarmee de groepen zoveel mogelijk verspreid worden over de baan. De trainers zijn terughoudend met trainingsvormen waarbij veel onderling contact is, zoals tikkertje of oefeningen in tweetallen. Materiaal wordt na iedere training schoongemaakt en gedesinfecteerd. De trainers houden afstand tot de kinderen, ook bij het geven van uitleg en aanwijzingen.

Indien er acuut gevaar is, zal geen afstand gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van EHBO of ter voorkoming van letsel (bijvoorbeeld als materiaal dreigt om te vallen).

We verzoeken u dringend om voor de training te controleren of de veters van uw kinderen goed vast zitten (met een dubbele knoop). Mocht er toch onverhoopt een veter gestrikt moeten worden bij een pupil die dit nog niet zelf kan dan zal de trainer de veter strikken, omdat een losse veter een acuut gevaar oplevert.

Heeft u vragen voor de trainers, stel deze dan via de mail.

Halen/brengen
We verwachten dat u uw kind zo kort mogelijk voor aanvang van de training brengt en direct na afloop van de training ophaalt. We verzoeken u vriendelijk om daarbij met zo min mogelijk personen te komen. Uiteraard begrijpen we dat het niet altijd mogelijk is om andere gezinsleden thuis te laten.

De Gemeente Amstelveen heeft bepaald dat ouders/verzorgers niet op het atletiekterrein mogen komen. Halen en brengen kan daardoor uitsluitend op de wielrenbaan en de parkeerplaats. Om dit veilig en ordelijk te laten verlopen, hebben we onderstaande richtlijnen opgesteld. We hadden graag de mogelijkheid willen bieden om uw kind op de atletiekbaan te halen en brengen, maar de Gemeente Amstelveen heeft dit uitdrukkelijk verboden.

Als u lopend naar de baan komt
U kunt uw kind brengen tot de wielrenbaan. U zorgt zelf dat u hierbij minstens 1,5 meter afstand bewaart tot anderen. Ruim voordat u bij het toegangshek bent, gaat uw kind zelfstandig verder naar de atletiekbaan en verzamelt direct bij zijn of haar eigen trainer (zie de plattegrond bij de groepsindeling). Na afloop van de training gaat uw kind zelf naar het afgezette autovrije gedeelte van de parkeerplaats. U kunt wachten in de aangegeven wachtvakken. Wachten bij het toegangshek van de atletiekbaan is niet toegestaan omdat daar te weinig ruimte is.

Als u fietsend naar de baan komt
U stalt de fiets van uw kind in de fietsenstalling van het HWC en houdt de fietssleutel bij u. Uw kind gaat vanaf hier zelfstandig naar de atletiekbaan en verzamelt direct bij zijn of haar eigen trainer (zie de plattegrond bij de groepsindeling). Er is een veilige (autovrije) looproute afgezet vanaf de fietsenstalling bij het HWC naar de atletiekbaan. Na afloop van de training haalt u uw kind weer op bij het HWC. Zo nodig wacht u in de aangegeven wachtvakken op de parkeerplaats. Wachten bij het toegangshek van de atletiekbaan is niet toegestaan omdat daar te weinig ruimte is.

Als u met de auto naar de baan komt
U parkeert in de parkeervakken. U kunt uw kind brengen tot de aangegeven wachtvakken op het autovrije gedeelte. Vanaf hier gaat uw kind zelfstandig naar de baan. U mag uw kind niet brengen tot het hek, omdat het daar anders te druk wordt. Op de baan verzamelt uw kind direct bij zijn of haar eigen trainer (zie de plattegrond bij de groepsindeling). Na afloop van de training gaat uw kind zelf naar het afgezette autovrije gedeelte van de parkeerplaats. U kunt wachten in de aangegeven wachtvakken, zodat uw kind niet alleen tussen de auto’s door hoeft te lopen om u te vinden. Wachten bij het toegangshek van de atletiekbaan is niet toegestaan omdat hier te weinig ruimte is.

Voorzieningen
Het clubhuis, de kleedkamers en douches zijn gesloten. De toiletten worden op verzoek geopend, maar om het gebruik te minimaliseren verzoeken wij u om vlak voor vertrek van huis nog naar het toilet te gaan.

Het meenemen van drinken is uitsluitend toegestaan als de bidon is voorzien van de naam van uw kind.

De trainingen gingen normaalgesproken onder alle weersomstandigheden door. Bij onweer of zware regen verplaatsten we de training dan naar binnen. In de huidige situatie kan dat niet. Als de verwachte weersomstandigheden een training in de buitenlucht onmogelijk maken, wordt de training afgelast. Dit wordt dan op de website vermeld. Zonder bericht op de website gaat de training door.

Indien er onverwacht onweer optreedt, gaan we uiteraard wel naar binnen. Het gevaar van onweer weegt in dat geval zwaarder dan het handhaven van voldoende onderlinge ruimte.

GroepsindelingDe groepsindeling is gemaild (i.v.m. de privacy staat deze niet online). De trainersindeling staat in de bijlage. Het was een lastige puzzel om de indeling te maken. We begrijpen dat de indeling niet voor iedereen ideaal is. We vragen om uw begrip. Het is niet mogelijk om van groep te wisselen.

De trainingen duren 45 minuten. We starten met 1 training per week (fase 1). We willen zo snel mogelijk opschalen naar 2 trainingen per week (fase 2). Door sommige groepen moet dan waarschijnlijk op andere dagen worden getraind dan gebruikelijk om de drukte rondom de baan te beperken. Dit is echter niet mogelijk zonder uw hulp (zie hulpouders).

Niet alle pupillentrainers kunnen of mogen op dit moment training geven, bijvoorbeeld omdat ze werkzaam zijn in een vitaal beroep, huisgenoten hebben in een risicogroep of niet mogen reizen.

Hulpouders
We zijn verplicht om tijdens trainingen een aantal functionarissen aan te stellen (wellicht dat meerdere functies door dezelfde persoon uitgevoerd kunnen worden):
- Een toezichthouder die zorgt dat alle regels worden nageleefd. Denk aan het verbod om als ouder het atletiekterrein te betreden.
- Een schoonmaker die zorgt dat alle deurklinken en kranen na ieder toiletbezoek afgenomen worden. Deze persoon ziet er tevens op toe dat er maximaal 1 atleet tegelijk in de toiletruimte is.
- Een schoonmaker die zorgt dat het materiaal direct na gebruik wordt gereinigd.
- Een parkeerwachter die toeziet op een vlotte doorstroming van verkeer op en rond het parkeerterrein.

Zonder deze functionarissen mogen we niet starten met de trainingen. We zijn daarom met spoed op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met bovenstaande taken. Kunt u helpen? Laat het weten aan Erik Buuts. Geef daarbij aan:
-Op welke dag(en) u beschikbaar bent
-Wanneer u beschikbaar bent (minimaal één uur tussen 16:30 en 19:00 uur)
-Welke taak uw voorkeur heeft

We willen graag op korte termijn twee trainingen per week aanbieden voor de pupillen. In dat geval hebben we ook hulp nodig op dinsdag en donderdag tussen 17:45 en 19:00 uur. Laat het weten op bovenstaand e-mailadres als u kunt helpen op deze dagen.

Zonder hulp op maandag en vrijdag kunnen de trainingen niet starten. Indien we onvoldoende aanmeldingen ontvangen, worden de trainingen niet hervat. U wordt dan op 1 mei geïnformeerd per e-mail en via de website.

Woensdagtrainingen
De extra trainingen voor A-pupillen op woensdag gaan dit jaar niet door. Met de huidige beschikbaarheid van de baan (ook gelet op andere groepen) is het niet mogelijk om de extra trainingen te faciliteren.

Wedstrijden
Alle wedstrijden tot en met de zomervakantie, dus ook de baancompetities van 6 en 27 juni, zijn afgelast. Dat geldt eveneens voor de finale van de competitie die op 12 september voor het eerst in 22 jaar bij Startbaan zou worden gehouden.

Ziekte
Wie ziek is of ziekteverschijnsel heeft zoals koorts, keelpijn, verkoudheid of hoesten blijft thuis. Indien deze verschijnselen zich tijdens de training manifesteren, wordt u gebeld met het verzoek om uw kind(eren) direct op te halen.

Nieuwe leden
We hebben beperkt plek voor nieuwe leden. Wie voor 13 maart proeftrainingen volgde, ontvangt morgen op 30 april een mail om afspraken te maken over het hervatten van de proeftrainingen. Heeft uw kind voor 13 maart een vriendje of vriendinnetje meegenomen naar de training van wie we geen gegevens genoteerd hebben? We hebben dan geen mogelijkheid om in contact te komen met de betreffende ouders/verzorger om afspraken te maken over het vervolgen van proeftrainingen. Wilt u hen er op attenderen dat zij zelf contact met ons zoeken?

Het spontaan meenemen van vriendjes of vriendinnetjes naar de training is niet mogelijk. Iedereen die wil starten met proeftrainingen, moet zich vooraf aanmelden via pupillen@avstartbaan.nl.

We hopen alle pupillen vanaf 1 of 4 mei weer op de atletiekbaan te zien, maar we begrijpen het ook als u uw kind(eren) liever nog even thuis houdt. We danken iedereen voor het begrip, de flexibiliteit en medewerking met betrekking tot de gewijzigde trainingstijden en de aangepaste gang van zaken rondom de trainingen.

Downloads:

Nieuws Overzicht